Utomhus Soma

Soma

träning med fokus på rörlighet, styrka och flexibilitet. Mestadels ståendes, matta behövs inte. Handskar rekommenderas

Ledare: Suzanne