Soma inomhus

Soma

träning med fokus på rörlighet, styrka och flexibilitet.

Ledare: Suzanne