Pacecross inomhus

Pacecross är en högintensiv styrke- konditionsträning.
Tid: ca 40 minuter. Ledare: Oskar