Utomhus Soma

Soma

träning med fokus på rörlighet, styrka och flexibilitet. Mestadels ståendes, matta finns att låna

Ledare: Suzanne